Poezii

MOŞ CRĂCIUN

de O.Goga 

 

Dragi copii din ţara asta,

Vă miraţi voi cum se poate,

Moş Crăciun, din cer de-acolo,

Să le ştie toate, toate?

 

Uite cum, vă spune Badea;

Iarna-n noapte, pe zăpadă,

El trimite cîte-un înger

La fereastră să vă vadă...

 

Îngerii se uită-n casă

Văd şi spun - iar Moşul are

Colo-n cer, la el în tinda,

Pe genunchi o carte mare.

 

Cu condei de-argint El scrie

Ce copil si ce purtare,

Si de-acolo stie Mosul,

Că-i şiret el, lucru mare.

COPIII CATRE MOS CRACIUN

 

 

Moş Crăciune, Moş Crăciune,

Sfîntul nostru bun şi drag

Vei veni şi-n noaptea asta

Să ne baţi în geam şi-n prag

 

Vei veni şi-n noaptea asta,

La copiii toţi pe rînd.

Moş Crăciun cu barba albă

Şi cu zîmbetul tău blînd.

 

Iară noi cu bucurie,

Ţi-om aprinde-n brad lumini,

Cîntînd slavă Celui care

Ne-a făcut să fim creştini.

 

Cîntînd slavă şi mărire

Lui Iisus te-om aştepta

Moş Crăciune, Moş Crăciune,

Dragă ni-i venirea ta.

PASTORII  

 

 

Pe un deal păstori şedeau

Noaptea oile-şi păziau.

Şi cum stau.... din slavă,iată

Că un înger li-s'arată

 

Faţa lui cînd o zăresc,

Ei de spaimă 'ncremenesc.

Iar al Domnului trimis

"Nu vă 'nspăimîntaţi!" le-a zis

 

"Vă vestesc o bucurie!

"Vesel azi tot omul fie!

"Salte fericit poporul:

"S-a născut Mîntuitorul!

 

"Jos la staul coborîţi

"Şi în iesle-o să găsiţi

"Prunc în scutec înfăşat:

"E Iisus cel aşteptat"

 

Astea îngerul spunînd,

Îngeri alţii vin pe rînd,

Mulţi... o-ntreagă oaste sfîntă